Intenzivní přípravné kurzy

MUDRstart - Intenzivní přípravné kurzy„Alfou a omegou“ v přípravě na lékařské fakulty je pochopení a propočítání modelových příkladů, které vydávají lékařské fakulty a porozumění nutné teorii, která je k řešení těchto otázek nezbytná. (lékařské fakulty vydávají sborníky modelových příkladů z fyziky, chemie a biologie). Je potřeba si příklady dát do kontextu se středoškolským učivem, aby student chápal souvislosti.

V našich kurzech se zaměřujeme na vysvětlení modelových příkladů s přihlédnutím k nutné teorii, která je už medicínsky orientovaná.

Kurzy probíhají ve městech Plzeň, Praha, Hradec Králové, Brno, Olomouc, Ostrava, Bratislava, Žilina a Košice.

Podrobný harmonogram kurzu včetně místa konání zasíláme vždy v týdnu před začátkem výuky.

Harmonogram ke stažení - kurz 2020

Od února 2021 spouštíme opět intenzivní přípravné kurzy na medicínu o celkové časové dotaci 75 akademických hodin. Kurz je založen na probrání nutné teorie a modelových příkladů, které se vyskytují u přijímaček. Kurz primárně slouží jako příprava na přijímací zkoušky na medicínu a příbuzné obory a jsou tedy probírána témata stěžejní pro přijímací řízení. Podrobnější rozpis probíraných okruhů naleznete v harmonogramu.

Teoretická a praktická výuka je členěna do tří tematických bloků, kde se proberou kapitoly středoškolské fyziky, chemie a biologie nutné pro přijímací řízení. Tyto tři přírodovědné předměty jsou rovnou upraveny pro potřeby přijímaček lékařských fakult. Ke konci kurzu student celou látku může ještě shrnout v hromadných přijímačkách nanečisto a porovnat tak síly s ostatními studenty.

Ke kurzu student dostane přístup do našeho E-learningu, kde nalezne všechny materiály, které ke studiu potřebuje. V rámci kurzu student obdrží pracovní listy a vzorečky, které bude ve výuce používat a knihu modelových otázek, která shrnuje modelové otázky jednotlivých lékařských fakult. Student dostane také slevu na naše workshopy a přijímačky nanečisto, které během tohoto školního roku budeme pořádat. Slevu je možné uplatit po uhrazení celkové částky za celoroční přípravný kurz.
Aktuální termíny

Proč přijít?

Přečtěte si, co o nás napsali naši spokojení studenti.

Kdo učí?


Velmi často medici z LF MU, LF UK (všechny tři fakulty v Praze), LF OSU či LF UK v Bratislavě. V Brně se setkáte ve výuce např. se studenty z tzv. P-Pool, což je všeobecné lékařství s vědeckou průpravou. Někdy u nás můžete narazit i na studenty farmacie, také lékaře nebo středoškolské učitele. Do našich vzdělávacích aktivit je v současnosti zapojeno asi 50 učitelů.

Často se v našich týmech nachází lektoři, kteří buď při všeobecném lékařství studují další školu (např. molekulární biologii nebo atomovou fyziku), nebo sbírají ocenění z mezinárodních vědeckých konferencí.

Zajímavostí je, jelikož učíme i v anglickém jazyce, můžete se u nás setkat i s lektory z Japonska a jiných zemí.

Jak je koncipovaná výuka?


Ke každé hodině student dostane seznam tzv. klíčových slov, které budou na hodině probírány. Hodina je zahájena teorií a diskusí, kde učitel mimo jiné zjistí, jaká je výchozí úroveň studentů. Po té jsou počítány různé modelové příklady na dané téma, ke kterému je pak průběžně ještě doplňována teorie.

Píšeme testy?


Dle výzkumů je nejefektivnějším učením příprava na testy. Takže ano, můžete se "těšit" :) na průběžné testy. Ty jsou zároveň důležitou zpětnou vazbou pro studenta a učitele. Termíny testů budete mít v podrobném syllabu, který se dozvíte na první hodině.

Jaké používáme studijní materiály?


Během let jsme se dopracovali k vlastním skriptům, které neustále doplňujeme. V blízké budoucnosti chceme napsat vlastní učebnice. Navíc pokud chcete studovat na LF MU, máme k dispozici testy z šesti předchozích ročníků - tzn. dalších 18 testů na procvičování středoškolského učiva :).

Je náš kurz zaměřený na konkrétní lékařské fakulty?


V kurzu student dostane modelové otázky, které jsou sestaveny z otázek z jednotlivých lékařských fakult v Česku a na Slovensku. Modelové otázky pokrývají témata vyskytující se u přijímaček a studenti si tak mohou vyzkoušet zodpovědět otázky s možností jedné i více správných odpovědí. Pro úspěšné zvládnutí přijímací je důležité porozumět nejen teorii, ale umět ji také aplikovat při řešení jednotlivých modelových otázek.

Je náš kurz vhodný pro nelékařské bakalářské obory, farmacii a veterinu?


Ano, poznatky, které si odnesete z našich kurzů, můžete využít i v přijímačkách na jiné obory nebo fakulty. O rozdílech mezi přijímačkami na jednotlivé obory a fakulty Vás budeme na kurzech informovat a také v e-learningu budete mít rozšíření nebo doporučení na studium určitých kapitol.