Intenzivní přípravné kurzy a kurzy ONLINE

MUDRstart - Intenzivní přípravné kurzy a kurzy ONLINE
Stěžejním bodem v přípravě na lékařské fakulty je pochopení a propočítání velkého množství modelových příkladů nejen Vaší cílové školy (lékařské fakulty vydávají knihy modelových otázek). Studenti v rámci přijímacího řízení nepracují pouze se svými znalostmi, ale také s časem, za který musí danou otázku vyřešit. Studenty proto v kurzu učíme logickému myslení a porozumění učivu tak, aby se jej nemuseli pouze učit zpaměti. Ve většině případů to totiž není vůbec nutné, mnohem důležitější je chápat souvislosti. V našich kurzech se tedy zaměřujeme na procházení modelových příkladů s přihlédnutím k nutné teorie.

Podrobný harmonogram kurzu včetně místa konání zasíláme vždy v týdnu začátku výuky.

Vzhledem k proběhlé epidemiologické situaci bychom Vás chtěli předem informovat, že aby nedocházelo k možnému výpadku ve Vaší přípravě na medicínu, složitému nahrazování hodin a byla zajištěna návaznost a plynulost lekcí, může Vaše výuka u prezenčního kurzu probíhat tzv. hybridním způsobem = v závislosti na opatřeních mohou některé hodiny probíhat on-line, jiné hodiny zase klasickým způsobem. Hybridní způsob se netýká ONLINE varianty kurzu, tento kurz běží ONLINE po celou dobu výuky.


Od února 2024 spouštíme opět intenzivní přípravné kurzy na medicínu o celkové časové dotaci 75 akademických hodin. Kurz je založen na probrání nutné teorie a modelových příkladů, které se vyskytují u přijímaček. Kurz primárně slouží jako příprava na přijímací zkoušky na medicínu a příbuzné obory a jsou tedy probírána témata stěžejní pro přijímací tato řízení. Podrobnější rozpis probíraných okruhů naleznete v harmonogramu.
 

Teoretická a praktická výuka je členěna do tří tematických bloků, kde se proberou kapitoly středoškolské fyziky, chemie a biologie nutné pro přijímací řízení. Tyto tři přírodovědné předměty jsou rovnou upraveny pro potřeby přijímaček lékařských fakult. V kurzu se potkáte s česky i slovensky mluvícími lektory, kteří jsou buď studenty medicíny nebo příbuzných oborů a předmětů nutných pro zvládnutí přijímacího řízení. Ke konci kurzu student celou látku může ještě shrnout v hromadných přijímačkách nanečisto a porovnat tak síly s ostatními studenty.

Ke kurzu student dostane přístup do našeho e-learningu a Google classroom, kde nalezne všechny materiály, které ke studiu potřebuje. V rámci kurzu student obdrží pracovní listy a vzorečky, které bude ve výuce používat a knihu modelových otázek, která shrnuje modelové otázky jednotlivých lékařských fakult. Student dostane také slevu na naše workshopy a zdarma možnost absolvovat přijímačky nanečisto na vybrané fakulty, které během tohoto školního roku budeme pořádat. Slevu je možné uplatit po uhrazení celkové částky za celoroční přípravný kurz.

Aktuální termíny
Medicína, Farmacie, Veterina

Intenzivní přípravný kurz ONLINE 2024 - SOBOTNÍ

ONLINE

Budeš dělat přijímačky na farmacii nebo veterinu? Pojď do toho s námi a společně to zvládneme. Přijď na náš intenzivní kurz!

  • Termín kurzu : 17.02.2024 - 04.05.2024
  • Cena : 6999 CZK (280 Euro)

Objednat Více informací
Medicína, Farmacie, Veterina

Intenzivní přípravný kurz ONLINE 2024 - TÝDENNÍ

ONLINE

Budeš dělat přijímačky na farmacii nebo veterinu? Pojď do toho s námi a společně to zvládneme. Přijď na náš intenzivní kurz!

  • Termín kurzu : 20.02.2024 - 30.04.2024
  • Cena : 6999 CZK (280 Euro)

Objednat Více informací
Medicína, Farmacie, Veterina

Superintenzivní kurz ONLINE

ONLINE

Chceš dohnat resty a na poslední chvíli do sebe dostat pořádnou dávku informací? Využij náš superintenzivní ONLINE kurz! Probereme to nejdůležitější k přijímačkám. 

  • Termín kurzu : 27.05.2024 - 31.05.2024
  • Cena : 4999 Kč (200 EUR)

Objednat Více informací

Proč přijít?

Přečtěte si, co o nás napsali naši spokojení studenti.

Kdo učí?


Velmi často medici z LF MU, LF UK (všechny tři fakulty v Praze), LF OSU či LF UK v Bratislavě. V Brně se setkáte ve výuce např. se studenty z tzv. P-Pool, což je všeobecné lékařství s vědeckou průpravou. Někdy u nás můžete narazit i na studenty farmacie, také lékaře nebo středoškolské učitele. Do našich vzdělávacích aktivit je v současnosti zapojeno asi 50 učitelů.

Často se v našich týmech nachází lektoři, kteří buď při všeobecném lékařství studují další školu (např. molekulární biologii nebo atomovou fyziku), nebo sbírají ocenění z mezinárodních vědeckých konferencí.

Zajímavostí je, jelikož učíme i v anglickém jazyce, můžete se u nás setkat i s lektory se zkučenostmi z Japonska a jiných zemí.

Jak je koncipovaná výuka?


Na začátku kurzu dostane seznam klíčových slov a okruhy témat, která budou v průběhu kurzu probírána. Hodina je zahájena teorií a diskusí, kde lektor  mimo jiné zjistí, jaká je výchozí úroveň studentů. Po té jsou počítány různé modelové příklady na dané téma, ke kterému je pak průběžně ještě doplňována teorie.

Píšeme testy?


Dle výzkumů je nejefektivnějším učením příprava na testy. Takže ano, můžete se "těšit" :) na průběžné testy. Ty jsou zároveň důležitou zpětnou vazbou pro studenta a učitele.

Jaké používáme studijní materiály?


Během let jsme se dopracovali k vlastním skriptům, které neustále doplňujeme. V blízké budoucnosti chceme napsat vlastní učebnice. Navíc pokud chcete studovat na LF MU, máme k dispozici testy z šesti předchozích ročníků - tzn. dalších 18 testů na procvičování středoškolského učiva :).

Je náš kurz zaměřený na konkrétní lékařské fakulty?


V kurzu student dostane modelové otázky, které jsou sestaveny z otázek z jednotlivých lékařských fakult v Česku a na Slovensku. Modelové otázky pokrývají témata vyskytující se u přijímaček a studenti si tak mohou vyzkoušet zodpovědět otázky s možností jedné i více správných odpovědí. Pro úspěšné zvládnutí přijímacího řízení je důležité porozumět nejen teorii, ale umět ji také aplikovat při řešení jednotlivých modelových otázek.

Je náš kurz vhodný pro nelékařské bakalářské obory, farmacii a veterinu?


Ano, poznatky, které si odnesete z našich kurzů, můžete využít i v přijímačkách na jiné obory nebo fakulty. O rozdílech mezi přijímačkami na jednotlivé obory a fakulty Vás budeme na kurzech informovat a také v e-learningu budete mít rozšíření nebo doporučení na studium určitých kapitol.

Také pro studenty, kteří se budou hlásit na farmacii nebo veterinu, budeme pořádat speciální workshopy, které budou zaměřeny na botaniku nebo zoologii. Tato témata nejsou probírána v rámci kurzu.