ONLINE kurzy

MUDRstart - ONLINE kurzyZákladní předpokladem k úspěšnému zvládnutí přijímaček na lékařské fakulty je pochopení a propočítání modelových příkladů, které vydávají lékařské fakulty a porozumění nutné teorii, která je k řešení těchto otázek nezbytná. Je potřeba si příklady dát do kontextu se středoškolským učivem a chápat souvislosti. Naším cílem je primárně pochopení daného učiva, bez nutnosti se vše učit nazpaměť a nalezení logických souvislostí.

V našich kurzech se zaměřujeme na vysvětlení modelových příkladů s přihlédnutím k nutné teorii, která je už medicínsky orientovaná.

Kurzy probíhají ONLINE.

Podrobný harmonogram kurzu zasíláme vždy v týdnu před začátkem výuky.

 

Od 28. září 2020 nově spouštíme ONLINE celoroční přípravný kurz na medicínu s celkovou časovou dotací 100 akademických hodin a ONLINE pomaturitní ročník medicíny s časovou dotací 400 akademických hodin. Kurz je založen na probrání nutné teorie a modelových příkladů, které se vyskytují u přijímaček. Kurz primárně slouží jako příprava na přijímací zkoušky na medicínu a příbuzné obory a jsou tedy probírána témata stěžejní pro přijímací řízení. Podrobnější rozpis probíraných okruhů naleznete v harmonogramu jednotlivých kurzů.

Teoretická a praktická výuka je členěna do tří tematických bloků, kde se proberou kapitoly středoškolské fyziky, chemie a biologie nutné pro přijímací řízení. Tyto tři přírodovědné předměty jsou rovnou upraveny pro potřeby přijímaček lékařských fakult. Ke konci kurzu student celou látku může ještě shrnout v hromadných přijímačkách nanečisto a porovnat tak síly s ostatními studenty.

Ke kurzu student dostane přístup do našeho E-learningu, kde nalezne všechny materiály, které ke studiu potřebuje. V rámci kurzu student obdrží pracovní listy a vzorečky, které bude ve výuce používat a knihu modelových otázek, která shrnuje modelové otázky jednotlivých lékařských fakult. Student dostane také slevu na naše workshopy a přijímačky nanečisto, které během tohoto školního roku budeme pořádat. Slevu je možné uplatit po uhrazení celkové částky za celoroční přípravný kurz. 

Aktuální termíny

Proč přijít?

Přečtěte si, co o nás napsali naši spokojení studenti.

Základní informace


Nově jsem pro Vás připravili ONLINE kurzy, které Vás připraví na přijímací zkoušky na medicínu, farmacii či veterinu z pohodlí domova!