Celoroční přípravný kurz 2020/2021 - SOBOTNÍ

Celoroční přípravné kurzy

Celoroční přípravný kurz 2020/2021 - SOBOTNÍ

Plzeň, Praha, Hradec Králové, Brno, Olomouc, Ostrava, Bratislava, Žilina, Košice

Chceš se efektivně připravit na záludné přijímačky na medicínu? Budeš dělat přijímačky na farmacii nebo veterinu? Tak přijď na náš celoroční kurz!

Chci objednat →
Celoroční přípravný kurz 2020/2021 - SOBOTNÍ

Podrobný harmonogram kurzu včetně místa konání zasíláme vždy v týdnu před začátkem výuky.

Kurz vždy začíná krátkou teoretickou přednáškou, po té následuje diskuse nad tématem a procházení modelových příkladů, které se vyskytují v přijímacích testech na lékařské fakulty (popř. farmacie nebo veterina; příklady jsou přizpůsobovány preferencím studentů). V kurzu se píše celkem 7 testů, kde jsou jen uzavřené otázky (singlechoice/multilplechoice). Výuka probíhá systematicky a jejím účelem je také budovat u studentů správné studijní návyky.

Každý student celoročního kurzu získává automaticky slevu na naše workshopy a další akce MUDRstart. Slevu je možné uplatnit až po uhrazení celkové částky za celoroční přípravný kurz.

Kurz je určený převážně pro studenty třetího a čtvrtého ročníku středních škol a dalším, kteří uvažují o studiu medicíny (lékařských či nelékařských oborů), veteriny nebo farmacie

Kurz je prioritně zaměřen pro přijímačky všeobecného a zubního lékařství. Pro zájemce o studium farmacie/veteriny, kteří jsou zároveň našimi studenty, budou poskytnuty workshopy z botaniky a zoologie (ev. i ekologie), které se budou u nás v akademickém roce 2020/2021 konat.

Kapacita jedné skupiny je maximálně 15 studentůDůležité informace ke kurzu

Rámcový harmonogram kurzu (vždy 10:00 až 15:00)

Seznam termínů a obsazenost

Varianta kurzu Město  Přihlášeno/kapacita
SOBOTA Plzeň 6/15
SOBOTA Praha SKUPINA I: 15/15 SKUPINA II: 15/15
SOBOTA Brno SKUPINA I: 15/15 SKUPINA II: 4/15
SOBOTA Olomouc KURZ NAPLĚN: 15/15
SOBOTA Ostrava KURZ NAPLĚN: 15/15
SOBOTA Bratislava  7/15
SOBOTA Žilina 5/15
SOBOTA Košice 7/15
SOBOTA Hradec Králové KURZ NAPLĚN: 15/15

Materiály ke kurzu

 • 1x modelové otázky
 • Skripta středoškolské fyziky, chemie a biologie upravené pro přijímačky na lékařské fakulty na našem E-learningu: moodle.mudrstart.cz
  • internetový portál určený pro distanční výuku a naše vlastní učební texty s nejnutnější teorií, kterou je potřeba ovládat k přijímacím testům
 • Opakovací testy a flashcards
  • testy k daným tématům na našem E-learningu
  • praktické procvičování otázek ze souborů otázek k přijímacímu řízení
 • Opakovací listy
  • soubory nejnutnějších vztahů, pojmů a vzorečků
 • Pracovní listy
  • praktické aplikace teoretických poznatků 

Doporučená literatura

 • Fyzika
 • Chemie
  • TÁBORSKÁ, Eva a Jaromír SLÁMA. Lékařská chemie I: obecná a anorganická chemie. 2., přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. ISBN 80-210-3790-3.
  • DOSTÁL, Jiří. Lékařská chemie II: bioorganická chemie. 2., zcela přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. ISBN 80-210-3789-X.
  • MAREČEK, Aleš a Jaroslav HONZA. Chemie pro čtyřletá gymnázia: 1. - 3. díl. 3. přeprac. vydání. Olomouc. 2005. ISBN 978-80-900066-6-9.
  • MAREČEK, Aleš a Jaroslav HONZA. Chemie - sbírka příkladů pro studenty středních škol. Olomouc. 2001. ISBN 978-80-902402-2-4.
 • Biologie
  • ZÁVODSKÁ, Radka. BIOLOGIE BUNĚK: základy cytologie, bakteriologie, virologie. 1. vyd. Praha: Scientia, 2006. ISBN 80-86960-15-3.
  • KOČÁREK, Eduard. Biologie člověka 1 a 2. Praha: Scientia, 2010. Scientia. ISBN 978-80-86960-47-0.
  • KOČÁREK, Eduard. Genetika: obecná genetika a cytogenetika, molekulární biologie, biotechnologie, genomika. 2. vyd. Praha: Scientia, 2008. Scientia. ISBN 978-80-86960-36-4.

Proč přijít?

Přečtěte si, co o nás napsali naši spokojení studenti.

Objednávka

Zaujal vás tento přípravný kurz?
Pak už stači jen vyplnit objednávkový formulář.
Kde kurzy probíhají?

Praha - Brno - Ostrava - Bratislava - Plzeň - Hradec Králové - Olomouc - Žilina - Banská Bystrica - Košice