Celoroční přípravný kurz 2022/2023 ONLINE - SOBOTA

Celoroční přípravné kurzy a kurzy ONLINE

Celoroční přípravný kurz 2022/2023 ONLINE - SOBOTA

ONLINE

Chceš se efektivně připravit na záludné přijímačky na medicínu? Budeš se hlásit na farmacii nebo veterinu? Využij náš ONLINE přípravný kurz!

Chci objednat →
Celoroční přípravný kurz 2022/2023 ONLINE - SOBOTA

Podrobný harmonogram kurzu zasíláme vždy v týdnu začátku výuky.

Od 3. října 2022 spouštíme ONLINE celoroční přípravné kurzy na medicínu o celkové časové dotaci 100 akademických hodin. Kurz je založen na probrání nutné teorie a modelových příkladů, které se vyskytují u přijímaček na cílových školách studentů – probírání modelových příkladů tedy přizpůsobujeme potřebám studentů.

Kurz vždy začíná krátkou teoretickou přednáškou, po té následuje diskuse nad tématem a procházení modelových příkladů, které se vyskytují v přijímacích testech na lékařské fakulty. Ke kurzu student dostane přístup do našeho e-learningu, kde nalezne všechny materiály, které ke studiu potřebuje. Znalosti studentů budou průběžně rekapitulovány po každé lekci krátkým testem na našem E-learningu. Výuka probíhá systematicky a jejím účelem je také budovat u studentů správné studijní návyky. V kurzu se potkáte s česky i slovensky mluvícími lektory, kteří jsou buď studenty medicíny nebo příbuzných oborů a předmětů nutných pro zvládnutí přijímacího řízení.

V rámci zahování kvality a interaktivnosti výuky je studentům doporučeno mít funkční a zapnutou kameru a mikrofon po celou dobu výuky.

Kurz je určený převážně pro studenty třetího a čtvrtého ročníku středních škol a dalším, kteří uvažují o studiu medicíny (lékařských či nelékařských oborů), veteriny nebo farmacie

Výuka je prioritně zaměřena na přijímačky všeobecného a zubního lékařství. Každý student kurzu získává automaticky slevu na naše workshopy a další akce MUDRstart. Slevu je možné uplatnit až po uhrazení celkové částky za celoroční přípravný kurz. Pro zájemce o studium farmacie/veteriny, kteří jsou zároveň našimi studenty, budou poskytnuty workshopy z botaniky nebo zoologie (ev. i ekologie), které se budou u nás v akademickém roce 2022/2023 konat.Důležité informace ke kurzu

Rámcový harmonogram kurzu (vždy 10:00 až 15:00)

Seznam termínů a obsazenost

Varianta kurzu Město  Přihlášeno/kapacita
SOBOTA Online

Skupina I: 0/12

Materiály ke kurzu

 • 1x modelové otázky
 • Skripta středoškolské fyziky, chemie a biologie upravené pro přijímačky na lékařské fakulty na našem E-learningu: moodle.mudrstart.cz
  • internetový portál určený pro distanční výuku a naše vlastní učební texty s nejnutnější teorií, kterou je potřeba ovládat k přijímacím testům
 • Opakovací testy a flashcards
  • testy k daným tématům na našem E-learningu
  • praktické procvičování otázek ze souborů otázek k přijímacímu řízení
 • Opakovací listy
  • soubory nejnutnějších vztahů, pojmů a vzorečků
 • Pracovní listy
  • praktické aplikace teoretických poznatků 

Doporučená literatura

 • Fyzika
  • Encyklopedie fyziky [online]. Dostupné z: http://fyzika.jreichl.com/
  • TARÁBEK, Pavol a Petra ČERVINKOVÁ. Odmaturuj! z fyziky. Vyd. 2. Brno: Didaktis, 2006. 224 s. ISBN 80-7358-058-6.
 • Chemie
  • TÁBORSKÁ, Eva a Jaromír SLÁMA. Lékařská chemie I: obecná a anorganická chemie. 2., přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. ISBN 80-210-3790-3.
  • DOSTÁL, Jiří. Lékařská chemie II: bioorganická chemie. 2., zcela přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. ISBN 80-210-3789-X.
  • MAREČEK, Aleš a Jaroslav HONZA. Chemie pro čtyřletá gymnázia: 1. - 3. díl. 3. přeprac. vydání. Olomouc. 2005. ISBN 978-80-900066-6-9.
  • MAREČEK, Aleš a Jaroslav HONZA. Chemie - sbírka příkladů pro studenty středních škol. Olomouc. 2001. ISBN 978-80-902402-2-4.
 • Biologie
  • ZÁVODSKÁ, Radka. BIOLOGIE BUNĚK: základy cytologie, bakteriologie, virologie. 1. vyd. Praha: Scientia, 2006. ISBN 80-86960-15-3.
  • KOČÁREK, Eduard. Biologie člověka 1 a 2. Praha: Scientia, 2010. Scientia. ISBN 978-80-86960-47-0.
  • KOČÁREK, Eduard. Genetika: obecná genetika a cytogenetika, molekulární biologie, biotechnologie, genomika. 2. vyd. Praha: Scientia, 2008. Scientia. ISBN 978-80-86960-36-4.

Proč přijít?

Přečtěte si, co o nás napsali naši spokojení studenti.

Objednávka

Zaujal vás tento přípravný kurz?
Pak už stači jen vyplnit objednávkový formulář.
Kde kurzy probíhají?

Praha - Brno - Ostrava - Bratislava - Plzeň - Hradec Králové - Olomouc - Žilina - Banská Bystrica - Košice