Intenzivní přípravný kurz 2018 - SOBOTNÍ varianta

Intenzivní přípravné kurzy

Intenzivní přípravný kurz 2018 - SOBOTNÍ varianta

Praha, Brno, Bratislava, Ostrava, Plzeň, Hradec Králové, Olomouc, Martin, Košice

Chceš se efektivně připravit na záludné přijímačky na medicínu? Budeš dělat přijímačky na farmacii nebo veterinu? Přijď na náš intenzivní kurz!

Chci objednat →
Intenzivní přípravný kurz 2018 - SOBOTNÍ varianta

Kurz probíhá každou sobotu v termínu od 17.2. do 5.5. a vždy začíná krátkou teoretickou přednáškou, poté následuje diskuse nad daným tématem a procházení modelových příkladů, které se vyskytují v přijímacích testech na lékařské fakulty (popř. farmacie nebo veterina; příklady jsou přizpůsobovány preferencím studentů). V kurzu se píší celkem 4 testy, kde jsou jen uzavřené otázky (single choice/multilple choice). Každý student celoročního kurzu získává automaticky slevu na naše workshopy a další akce MUDRstart. Výuka probíhá systematicky a jejím účelem je také budovat u studentů správné studijní návyky.

Kurz je určený převážně pro studenty třetího a čtvrtého ročníku středních škol a dalším, kteří uvažují o studiu medicíny (lékařských či nelékařských oborů), veteriny nebo farmacieDůležité informace ke kurzuHarmonogram kurzu

 
Sobota Předmět Témata k řešení
17.02.2018 Fyzika jednotky, kinematika, dynamika, dynamika, elektřina I
24.02.2018 Chemie atom, kvantová čísla, periodická soustava prvků, vazby, reakce, směsi, reakční kinetika
03.03.2018 Biologie molekulární genetika, cytogenetika, mendelovská genetika, buněčná biologie
10.03.2018 Fyzika elektřina I, elektřina II, magnetismus, termodynamika
17.03.2018 Chemie matematické minimum, anorganické názvosloví, výpočty příkladů z chemie
24.03.2018 Biologie člověk: pojivový systém, krev, krevní oběh, dýchací systém, trávící systém
07.04.2018 Fyzika vlnění, kmitání, optika, optika, fyzika atomového jádra
14.04.2018 Chemie výpočty příkladů z chemie, izomerie, uhlovodíky, reakce
21.04.2018 Biologie vylučovací soustava, termoregulace, pojivový systém, lidské choroby, CNS, smysly, žlázy s vnitřní sekrecí
28.04.2018 Chemie heterocykly, sacharidy, aminokyseliny, bílkoviny, lipidy a steroidy
05.05.2018 Chemie vitaminy a nukleové kyseliny, metabolismus

Materiály ke kurzu

 • 1x modelové otázky
 • Skripta středoškolské fyziky, chemie a biologie upravené pro přijímačky na lékařské fakulty na našem E-learningu: moodle.mudrstart.cz
  • internetový portál určený pro distanční výuku a naše vlastní učební texty s nejnutnější teorií, kterou je potřeba ovládat k přijímacím testům
 • Opakovací testy a flashcards
  • testy k daným tématům na našem E-learningu
  • praktické procvičování otázek ze souborů otázek k přijímacímu řízení
 • Opakovací listy
  • soubory nejnutnějších vztahů, pojmů a vzorečků
 • Pracovní listy
  • praktické aplikace teoretických poznatků 

Doporučená literatura

 • Fyzika
  • Encyklopedie fyziky [online]. Dostupné z: http://fyzika.jreichl.com/
  • TARÁBEK, Pavol a Petra ČERVINKOVÁ. Odmaturuj! z fyziky. Vyd. 2. Brno: Didaktis, 2006. 224 s. ISBN 80-7358-058-6.
 • Chemie
  • TÁBORSKÁ, Eva a Jaromír SLÁMA. Lékařská chemie I: obecná a anorganická chemie. 2., přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. ISBN 80-210-3790-3.
  • DOSTÁL, Jiří. Lékařská chemie II: bioorganická chemie. 2., zcela přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. ISBN 80-210-3789-X.
  • MAREČEK, Aleš a Jaroslav HONZA. Chemie pro čtyřletá gymnázia: 1. - 3. díl. 3. přeprac. vydání. Olomouc. 2005. ISBN 978-80-900066-6-9.
  • MAREČEK, Aleš a Jaroslav HONZA. Chemie - sbírka příkladů pro studenty středních škol. Olomouc. 2001. ISBN 978-80-902402-2-4.
 • Biologie
  • ZÁVODSKÁ, Radka. BIOLOGIE BUNĚK: základy cytologie, bakteriologie, virologie. 1. vyd. Praha: Scientia, 2006. ISBN 80-86960-15-3.
  • KOČÁREK, Eduard. Biologie člověka 1 a 2. Praha: Scientia, 2010. Scientia. ISBN 978-80-86960-47-0.
  • KOČÁREK, Eduard. Genetika: obecná genetika a cytogenetika, molekulární biologie, biotechnologie, genomika. 2. vyd. Praha: Scientia, 2008. Scientia. ISBN 978-80-86960-36-4.

Proč přijít?

Přečtěte si, co o nás napsali naši spokojení studenti.

Objednávka

Zaujal vás tento přípravný kurz?
Pak už stači jen vyplnit objednávkový formulář.


Odesláním souhlasíte s obchodními podmínkami.

Kurzy se konají v těchto městech