Intenzivní přípravný kurz 2021 - SOBOTNÍ varianta

Intenzivní přípravné kurzy a kurzy ONLINE

Intenzivní přípravný kurz 2021 - SOBOTNÍ varianta

Plzeň, Praha, Hradec Králové, Brno, Olomouc, Ostrava, Bratislava, Žilina, Košice

Chceš se efektivně připravit na záludné přijímačky na medicínu? Budeš dělat přijímačky na farmacii nebo veterinu? Přijď na náš intenzivní kurz!

Chci objednat →
Intenzivní přípravný kurz 2021 - SOBOTNÍ varianta

Harmonogram kurzu i s místem konání posíláme v týdnu před začátkem kurzů.

Vzhledem k současné epidemiologické situaci bychom Vás chtěli předem informovat, že aby nedocházelo k možnému výpadku ve Vaší přípravě na medicínu, složitému nahrazování hodin a byla zajištěna návaznost a plynulost lekcí, může Vaše výuka probíhat tzv. hybridním způsobem = v závislosti na opatřeních mohou některé hodiny probíhat on-line, jiné hodiny zase klasickým způsobem.

Intenzivní kurz probíhá každou sobotu v termínu od 13.2. do 2.5. a vždy začíná krátkou teoretickou přednáškou, poté následuje diskuse nad daným tématem a procházení modelových příkladů, které se vyskytují v přijímacích testech na lékařské fakulty (popř. farmacie nebo veterina). V kurzu se potkáte s česky i slovensky mluvícími lektory, kteří jsou buď studenty medicíny nebo příbuzných oborů a předmětů nutných pro zvládnutí přijímacího řízení. 

Kurz je založen na probrání a pochopení nutné teorie a modelových příkladů, které se vyskytují u přijímaček. Primárně kurz slouží jako příprava na přijímací zkoušky na medicínu a příbuzné obory a jsou tedy probírána témata stěžejní pro přijímací řízení. Podrobnější rozpis probíraných okruhů naleznete v harmonogramu v kategorii intenzivních kurzů.

V kurzu se píší celkem 3 testy, kde jsou jen uzavřené otázky (single choice/multilple choice). Každý student intenzivního kurzu získává automaticky slevu na naše workshopy a další akce MUDRstart. Výuka probíhá systematicky a jejím účelem je také budovat u studentů správné studijní návyky.

Kurz je určený převážně pro studenty čtvrtého ročníku středních škol a dalším, kteří uvažují o studiu medicíny (lékařských či nelékařských oborů), veteriny nebo farmacieDůležité informace ke kurzu

Rámcový harmonogram kurzu (vždy 10:00 až 16:00)

Varianta kurzu Město  Přihlášeno/kapacita
SOBOTA Plzeň 6/15
SOBOTA Praha 5/15
SOBOTA Hradec Králové 2/15
SOBOTA Brno 2/15
SOBOTA Olomouc 0/15
SOBOTA Ostrava 2/15
SOBOTA Bratislava 0/15
SOBOTA Žilina 2/15
SOBOTA Košice 2/15

Materiály ke kurzu

 • 1x modelové otázky
 • Skripta středoškolské fyziky, chemie a biologie upravené pro přijímačky na lékařské fakulty na našem E-learningu: moodle.mudrstart.cz
  • internetový portál určený pro distanční výuku a naše vlastní učební texty s nejnutnější teorií, kterou je potřeba ovládat k přijímacím testům
 • Opakovací testy a flashcards
  • testy k daným tématům na našem E-learningu
  • praktické procvičování otázek ze souborů otázek k přijímacímu řízení
 • Opakovací listy
  • soubory nejnutnějších vztahů, pojmů a vzorečků
 • Pracovní listy
  • praktické aplikace teoretických poznatků

Doporučená literatura

 • Fyzika
  • Encyklopedie fyziky [online]. Dostupné z: http://fyzika.jreichl.com/
  • TARÁBEK, Pavol a Petra ČERVINKOVÁ. Odmaturuj! z fyziky. Vyd. 2. Brno: Didaktis, 2006. 224 s. ISBN 80-7358-058-6.
 • Chemie
  • TÁBORSKÁ, Eva a Jaromír SLÁMA. Lékařská chemie I: obecná a anorganická chemie. 2., přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. ISBN 80-210-3790-3.
  • DOSTÁL, Jiří. Lékařská chemie II: bioorganická chemie. 2., zcela přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. ISBN 80-210-3789-X.
  • MAREČEK, Aleš a Jaroslav HONZA. Chemie pro čtyřletá gymnázia: 1. - 3. díl. 3. přeprac. vydání. Olomouc. 2005. ISBN 978-80-900066-6-9.
  • MAREČEK, Aleš a Jaroslav HONZA. Chemie - sbírka příkladů pro studenty středních škol. Olomouc. 2001. ISBN 978-80-902402-2-4.
 • Biologie
  • ZÁVODSKÁ, Radka. BIOLOGIE BUNĚK: základy cytologie, bakteriologie, virologie. 1. vyd. Praha: Scientia, 2006. ISBN 80-86960-15-3.
  • KOČÁREK, Eduard. Biologie člověka. Praha: Scientia, 2010. Biologie pro gymnázia. ISBN 978-80-86960-47-0.
  • KOČÁREK, Eduard. Genetika: obecná genetika a cytogenetika, molekulární biologie, biotechnologie, genomika. 2. vyd. Praha: Scientia, 2008. Biologie pro gymnázia. ISBN 978-80-86960-36-4.

Proč přijít?

Přečtěte si, co o nás napsali naši spokojení studenti.

Objednávka

Zaujal vás tento přípravný kurz?
Pak už stači jen vyplnit objednávkový formulář.
Kde kurzy probíhají?

Praha - Brno - Ostrava - Bratislava - Plzeň - Hradec Králové - Olomouc - Žilina - Banská Bystrica - Košice