Přípravný kurz CHEMIE

Celoroční přípravné kurzy

Přípravný kurz CHEMIE

Hradec Králové, Olomouc

Chceš se efektivně připravit na záludné přijímačky na medicínu, farmacii nebo veterinu? Bojuješ s chemií? Tak přijď na náš přípravný kurz!                                                                                                                                                                                          

Chci objednat →
Přípravný kurz CHEMIE

Kurz má časovou dotaci 42 akademických hodin, výuka vždy začíná krátkou teoretickou přednáškou, po té následuje diskuse nad tématem a procházení modelových příkladů, které se vyskytují v přijímacích testech na lékařské fakulty (popř. farmacie nebo veterina; příklady jsou přizpůsobovány preferencím studentů). V kurzu se píší celkem 3 testy, kde jsou jen uzavřené otázky (singlechoice/multilplechoice). Každý student přípravného kurzu získává automaticky slevu na naše workshopy a další akce MUDRstart. Výuka probíhá systematicky a jejím účelem je také budovat u studentů správné studijní návyky.

Výuka probíhá v sobotu v termínech 3.11., 10.11., 24.11., 1.12., 8.12., 15.12., a 5.1.

Kurz je určený převážně pro studenty třetího a čtvrtého ročníku středních škol a dalším, kteří uvažují o studiu medicíny (lékařských či nelékařských oborů), veteriny nebo farmacie.

Náplň kurzu je obsahově i časovou dotací shodná s celoročním přípravným kurzem daného předmětu.Důležité informace ke kurzu

Rámcový harmonogram kurzu (vždy 10:00 až 15:00)

Seznam termínů

Varianta kurzu Město  Přihlášeno/kapacita
SOBOTA Hradec Králové  
SOBOTA Olomouc  
     

Materiály ke kurzu

 • 1x modelové otázky z chemie
 • Skripta středoškolské chemie upravené pro přijímačky na lékařské fakulty na našem E-learningu: moodle.mudrstart.cz
  • internetový portál určený pro distanční výuku a naše vlastní učební texty s nejnutnější teorií, kterou je potřeba ovládat k přijímacím testům
 • Opakovací testy a flashcards
  • testy k daným tématům na našem E-learningu
  • praktické procvičování otázek ze souborů otázek k přijímacímu řízení
 • Opakovací listy
  • soubory nejnutnějších vztahů, pojmů a vzorečků
 • Pracovní listy
  • praktické aplikace teoretických poznatků 

Doporučená literatura

 • Chemie
  • TÁBORSKÁ, Eva a Jaromír SLÁMA. Lékařská chemie I: obecná a anorganická chemie. 2., přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. ISBN 80-210-3790-3.
  • DOSTÁL, Jiří. Lékařská chemie II: bioorganická chemie. 2., zcela přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. ISBN 80-210-3789-X.
  • MAREČEK, Aleš a Jaroslav HONZA. Chemie pro čtyřletá gymnázia: 1. - 3. díl. 3. přeprac. vydání. Olomouc. 2005. ISBN 978-80-900066-6-9.
  • MAREČEK, Aleš a Jaroslav HONZA. Chemie - sbírka příkladů pro studenty středních škol. Olomouc. 2001. ISBN 978-80-902402-2-4.

Proč přijít?

Přečtěte si, co o nás napsali naši spokojení studenti.

Objednávka

Zaujal vás tento přípravný kurz?
Pak už stači jen vyplnit objednávkový formulář.
Kde kurzy probíhají?

Praha - Brno - Ostrava - Bratislava - Plzeň - Hradec Králové - Olomouc - Žilina - Banská Bystrica - Košice