Superintenzivní kurz ONLINE

Intenzivní přípravné kurzy a kurzy ONLINE

Superintenzivní kurz ONLINE

ONLINE

Chceš dohnat resty a na poslední chvíli do sebe dostat pořádnou dávku informací? Využij náš superintenzivní ONLINE kurz! Probereme to nejdůležitější k přijímačkám. 

Chci objednat →
Superintenzivní kurz ONLINE

Podrobný harmonogram kurzu bude účastníkům zaslán na e-mail 26.5.

Tento kurz probíhá pouze ONLINE s česky i slovensky mluvícími lektory.

3. června až 7. června 2024 proběhne superintenzivní přípravný kurz, který Ti pomůže s podanou přihláškou na medicínu a zvýší šance v aktuálním přijímacím řízení v roce 2024. Kurz má celkovou časovou dotaci 30 akademických hodin a pokrývá vybraná témata pro zvládnutí přijímacího řízení z chemie, biologie a fyziky ve středoškolském rozsahu.

Komunikace mimo hodiny bude přes Google classroom, kde nalezneš všechny potřebné informace k hodině a také odkaz na výuku, která už probíhá prostřednictvím aplikace Zoom. Přístup do Google classroom bude účastníkům zaslán na e-mail spolu s harmonogramem do 26.5. Ke kurzu dostaneš také přístup do našeho E-learningu, kde máš všechny materiály, které ke studiu potřebuješ. Znalosti si můžeš průběžně rekapitulovat krátkým testem v naší aplikaci eduzio.com. Výuka probíhá systematicky a jejím účelem je také budovat správné studijní návyky.

V rámci zachování kvality a interaktivnosti výuky budeme rádi, pokud máš funkční a podle potřeby zapnutou kameru a mikrofon. Nutit Tě ale nebudeme :)

Kurz je určený pro všechny studenty čtvrtého ročníku středních škol a dalším, kteří uvažují o studiu medicíny (lékařských či nelékařských oborů), veteriny nebo farmacie a aktuálně se připravují na přijímací řízení v roce 2024.

Výuka je prioritně zaměřena na přijímačky všeobecného a zubního lékařství, ale také farmacii. Zkrátka všude tam, kde se bez znalosti fyziky, chemie a biologie u přijímaček neobjedeš. Jako náš student získáváš automaticky slevu na naše workshopy a další akce MUDRstart. Slevu je možné uplatnit po uhrazení celkové částky za přípravný kurz.Důležité informace ke kurzu

Rámcový harmonogram kurzu (vždy 10:00 až 17:00)

 

9:50 - 10:00 - přihlášení na výuku - odkaz naleznete v Google classroom

10:00 - úvodní slovo a organizace výuky

10:05 - 11:30 - první blok výuky

11:30 - 11:45 - přestávka

11:45 - 13:00 - druhý blok výuky

13:00 - 14:00 - polední přestávka

14:00 - 15:30 - třetí blok výuky

15:30 - 15:45 - přestávka

15:45 - 17:00 - čtvrtý blok výuky

Materiály ke kurzu

 • 1x modelové otázky
 • Skripta středoškolské fyziky, chemie a biologie upravené pro přijímačky na lékařské fakulty na našem E-learningu
  • internetový portál určený pro distanční výuku a naše vlastní učební texty s nejnutnější teorií, kterou je potřeba ovládat k přijímacím testům
 • Opakovací testy a flashcards
  • testy k daným tématům na našem E-learningu
  • opakovací testy na eduzio.com
  • praktické procvičování otázek ze souborů otázek k přijímacímu řízení
 • Opakovací listy
  • soubory nejnutnějších vztahů, pojmů a vzorečků
 • Pracovní listy
  • praktické aplikace teoretických poznatků

Doporučená literatura

 • Fyzika
  • Encyklopedie fyziky [online]. Dostupné z: http://fyzika.jreichl.com/
  • TARÁBEK, Pavol a Petra ČERVINKOVÁ. Odmaturuj! z fyziky. Vyd. 2. Brno: Didaktis, 2006. 224 s. ISBN 80-7358-058-6.
 • Chemie
  • TÁBORSKÁ, Eva a Jaromír SLÁMA. Lékařská chemie I: obecná a anorganická chemie. 2., přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. ISBN 80-210-3790-3.
  • DOSTÁL, Jiří. Lékařská chemie II: bioorganická chemie. 2., zcela přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. ISBN 80-210-3789-X.
  • MAREČEK, Aleš a Jaroslav HONZA. Chemie pro čtyřletá gymnázia: 1. - 3. díl. 3. přeprac. vydání. Olomouc. 2005. ISBN 978-80-900066-6-9.
  • MAREČEK, Aleš a Jaroslav HONZA. Chemie - sbírka příkladů pro studenty středních škol. Olomouc. 2001. ISBN 978-80-902402-2-4.
 • Biologie
  • ZÁVODSKÁ, Radka. BIOLOGIE BUNĚK: základy cytologie, bakteriologie, virologie. 1. vyd. Praha: Scientia, 2006. ISBN 80-86960-15-3.
  • KOČÁREK, Eduard. Biologie člověka. Praha: Scientia, 2010. Biologie pro gymnázia. ISBN 978-80-86960-47-0.
  • KOČÁREK, Eduard. Genetika: obecná genetika a cytogenetika, molekulární biologie, biotechnologie, genomika. 2. vyd. Praha: Scientia, 2008. Biologie pro gymnázia. ISBN 978-80-86960-36-4.

Proč přijít?

Přečtěte si, co o nás napsali naši spokojení studenti.

Objednávka

Zaujal vás tento přípravný kurz?
Pak už stači jen vyplnit objednávkový formulář.
Kde kurzy probíhají?

Praha - Brno - Ostrava - Bratislava - Plzeň - Hradec Králové - Olomouc - Žilina - Banská Bystrica - Košice