Přípravné kurzy

MUDRstart - Přípravné kurzy
„Alfou a omegou“ v přípravě na lékařské fakulty je propočítání a pochopení všech modelových příkladů Vaší cílové školy (lékařské fakulty vydávají sborníky modelových příkladů z fyziky, chemie a biologie). Následně je nutné si příklady dát i do kontextu se středoškolským učivem, aby student chápal souvislosti.

V našich kurzech se zaměřujeme na vysvětlení modelových příkladů cílových škol studentů s přihlédnutím k nutné teorii, která je už medicínsky orientovaná.

 

Od února 2022 opět spouštíme intenzivní přípravné kurzy na medicínu o celkové časové dotaci 75 akademických hodin. Od 3. října 2022 budou probíhat kurzy celoroční a pomaturitní ročník medicíny. V průběhu července a srpna 2022 letní škola pro studenty nižších ročníků. Kurzy jsou založeny na probrání nutné teorie a modelových příkladů, které se vyskytují u přijímaček na cílových školách studentů. 

Teoretická a praktická výuka je členěna do tří tematických bloků, kde se probere středoškolská fyzika, chemie a biologie. Tyto tři přírodovědné předměty jsou rovnou upraveny pro potřeby přijímaček lékařských fakult. V kurzu se potkáte s česky i slovensky mluvícími lektory, kteří jsou buď studenty medicíny nebo příbuzných oborů a předmětů nutných pro zvládnutí přijímacího řízení. Ke konci kurzu student celou látku může ještě shrnout v hromadných přijímačkách nanečisto a porovnat tak síly s ostatními studenty.

Ke kurzu student dostane přístup do našeho e-learningu, kde nalezne všechny materiály, které ke studiu potřebuje. Student dostane také slevu na naše workshopy a zdarma možnost absolvovat přijímačky nanečisto na vybrané fakulty, které během daného školního roku budeme pořádat. Slevu je možné uplatit po uhrazení celkové částky za přípravný kurz. 

 

Aktuální termíny

Proč přijít?

Přečtěte si, co o nás napsali naši spokojení studenti.

Kdo učí?


Velmi často medici z LF MU, LF UK (všechny tři fakulty v Praze), LF OSU či LF UK v Bratislavě. V Brně se setkáte ve výuce např. se studenty z tzv. P-Pool, což je všeobecné lékařství s vědeckou průpravou. Někdy u nás můžete narazit i na studenty farmacie, také lékaře nebo středoškolské učitele. Do našich vzdělávacích aktivit je v současnosti zapojeno asi 50 učitelů.

Často se v našich týmech nachází lektoři, kteří buď při všeobecném lékařství studují další školu (např. molekulární biologii nebo atomovou fyziku), nebo sbírají ocenění z mezinárodních vědeckých konferencí.

Zajímavostí je, jelikož učíme i v anglickém jazyce, můžete se u nás setkat i s lektory se zkučenostmi z Japonska a jiných zemí.

Jak je koncipovaná výuka?


Na začátku kurzu dostane seznam klíčových slov a okruhy témat, která budou v průběhu kurzu probírána. Hodina je zahájena teorií a diskusí, kde lektor  mimo jiné zjistí, jaká je výchozí úroveň studentů. Po té jsou počítány různé modelové příklady na dané téma, ke kterému je pak průběžně ještě doplňována teorie.

Píšeme testy?


Dle výzkumů je nejefektivnějším učením příprava na testy. Takže ano, můžete se "těšit" :) na průběžné testy. Ty jsou zároveň důležitou zpětnou vazbou pro studenta a učitele.

Jaké používáme studijní materiály?


Během let jsme se dopracovali k vlastním skriptům, které neustále doplňujeme. V blízké budoucnosti chceme napsat vlastní učebnice. Navíc pokud chcete studovat na LF MU, máme k dispozici testy z šesti předchozích ročníků - tzn. dalších 18 testů na procvičování středoškolského učiva :).

Je náš kurz zaměřený na konkrétní lékařské fakulty?


Určitě víte, že jsou drobné rozdíly mezi přijímacími testy různých lékařských fakult, což se odrazí i ve výuce - tedy procházení modelových příkladů. Z tohoto důvodu naši studenti získávají v rámci kurzu přehled výběrových modelových otázek posbíraný z hlavních lékařských fakult. Studenti si tak mohou vyzkoušet zodpovědět otázky s možností jedné i více správných odpovědí.

Je náš kurz vhodný pro nelékařské bakalářské obory, farmacii a veterinu?


Ano, poznatky, které si odnesete z našich kurzů, můžete využít i v přijímačkách na jiné obory nebo fakulty. O rozdílech mezi přijímačkami na jednotlivé obory a fakulty Vás budeme na kurzech informovat a také v e-earningu budete mít rozšíření nebo doporučení na studium určitých kapitol.