Lektoři

Náš tým lektorů


„Alfou a omegou“ v přípravě na lékařské fakulty je propočítání a pochopení co největšího množství modelových otázek z lékařských fakult. Následně je nutné si příklady dát i do kontextu se středoškolským učivem, aby student chápal souvislosti a to nejen v rámci daného předmětu ale také mezioborově. V našich kurzech se zaměřujeme na vysvětlení stěžejní teorie a jejich aplikaci při řešení modelových příkladů.
 

Ondřej Zámečník

Více informací

Lenka Vaňková

Více informací

Andrea Džubinská

Více informací

Michal Barabas

Více informací

Albert Štěrba

Více informací

Nikola Berzáková

Více informací

Silvie Bílková

Více informací

Natálie Pešová

Více informací

Marek Matuška

Více informací

Zuzana Gzľašová

Více informací

Václav Kheil

Více informací

Jan Alexander Mohr

Více informací

Jirka Martenek

Více informací

Paulína Lazová

Více informací

Lenka Doležalová

Více informací

Anna Poláková

Více informací

0

max studentů v kurzu

0

připravených lektorů

0

+
kurzů ročně

0

termínů přijímaček nanečisto

0

a více lidí v komunitě na Facebooku

Kde kurzy probíhají?

Praha - Brno - Ostrava - Bratislava - Plzeň - Hradec Králové - Olomouc - Žilina - Banská Bystrica - KošiceProč MUDRstart?

Protože rozbíjíme výukové stereotypy a šijeme vzdělávání na míru.

Používáme interaktivní metody, jsme na studenty nároční, ale nebojíme se ani brát věci s nadhledem.

Inovace, E-learning

Energičtí učitelé, Moderní styl výuky

Průběžné testy, Vlastní studijní materiály

Přípravné kurzy k přijímačkám na medicínu vedeme pro maximálně 15 studentů, abychom zaručili, že se každému můžeme plně věnovat. Zadáváme úkoly, píšeme testy, prověřujeme znalosti v e-learningu a jako bonus zařazujeme i praktické kurzy první pomoci.

Pořádáme přednášky, besedy, kurzy a workshopy, kde probíráme témata spojená se studiem medicíny. Naši lektoři jsou často medici, kteří pochází z 6 různých lékařských fakult v Česku a na Slovensku. Mnozí z nich mají mimořádné studijní a mimoškolní úspěchy – např. ocenění z mezinárodních olympiád z chemie nebo biologie.


Popularizace vědy

Popularizace vědy

Je důležité srozumitelně prezentovat výsledky výzkumných pracovišť z ústavů lékařských fakult.

Online materiály

Online materiály

Student má veškerou důležitou teorii ke kurzu v e-learningu, takže se stačí připojit k internetu a může se studovat.


Studijní proces

Studijní proces

Pracujeme s křivkou zapomínání, testujeme, posíláme klíčová slova. Studium je zkrátka rutina.

Socializace

Socializace

Studium není jen o získávání nových informací z vědních oborů. Je také o navazování kontaktů a přátelství.