Lektoři

Náš tým lektorů


„Alfou a omegou“ v přípravě na lékařské fakulty je propočítání a pochopení všech modelových příkladů Vaší cílové školy (lékařské fakulty vydávají sborníky modelových příkladů z fyziky, chemie a biologie). Následně je nutné si příklady dát i do kontextu se středoškolským učivem, aby student chápal souvislosti. V našich kurzech se zaměřujeme na vysvětlení modelových příkladů cílových škol studentů s přihlédnutím k nutné teorii, která je už medicínsky orientovaná.

Filip Skokan

-- Lektor biologie

Více informací

Jiří Martenek

-- Lektor chemie

Více informací

Jan Alexander Mohr

-- Lektor chemie a fyziky

Více informací

Lenka Doležalová

-- Lektorka fyziky

Více informací

Marek Matuska

-- Lektor fyziky a chemie

Více informací

Stephan Ollé

-- Lektor chemie a fyziky v Bratislavě

Více informací

Jana Vyhlídalová

--

Více informací

Lenka Hrubá

-- Lektorka biologie v Olomouci

Více informací

Anna Poláková

-- Lektorka chemie, biologie a fyziky v Plzni

Více informací

Agnes Gabúľová

-- Project Manager Letní školy, Lektorka fyziky, chemie, biologie v Brně

Více informací

Zdenka Hertelyová

-- Lektorka chemie a biologie v Košicích

Více informací

Petr Martenek

-- Lektor biologie v Brně

Více informací

A kolektiv :)

-- Fyzika, chemie, biologie

Více informací

0

max studentů v kurzu

0

připravených lektorů

0

+
kurzů ročně

0

termínů přijímaček nanečisto

0

a více lidí v komunitě na Facebooku

Kde kurzy probíhají?

Praha - Brno - Ostrava - Bratislava - Plzeň - Hradec Králové - Olomouc - Žilina - Banská Bystrica - KošiceProč MUDRstart?

Protože rozbíjíme výukové stereotypy a šijeme vzdělávání na míru.

Používáme interaktivní metody, jsme na studenty nároční, ale nebojíme se ani brát věci s nadhledem.

Inovace, E-learning

Energičtí učitelé, Moderní styl výuky

Průběžné testy, Vlastní studijní materiály

Přípravné kurzy k přijímačkám na medicínu vedeme pro maximálně 15 studentů, abychom zaručili, že se každému můžeme plně věnovat. Zadáváme úkoly, píšeme testy, prověřujeme znalosti v e-learningu a jako bonus zařazujeme i praktické kurzy první pomoci.

Pořádáme přednášky, besedy, kurzy a workshopy, kde probíráme témata spojená se studiem medicíny. Naši lektoři jsou často medici, kteří pochází z 6 různých lékařských fakult v Česku a na Slovensku. Mnozí z nich mají mimořádné studijní a mimoškolní úspěchy – např. ocenění z mezinárodních olympiád z chemie nebo biologie.


Popularizace vědy

Popularizace vědy

Je důležité srozumitelně prezentovat výsledky výzkumných pracovišť z ústavů lékařských fakult.

Online materiály

Online materiály

Student má veškerou důležitou teorii ke kurzu v e-learningu, takže se stačí připojit k internetu a může se studovat.


Studijní proces

Studijní proces

Pracujeme s křivkou zapomínání, testujeme, posíláme klíčová slova. Studium je zkrátka rutina.

Socializace

Socializace

Studium není jen o získávání nových informací z vědních oborů. Je také o navazování kontaktů a přátelství.