Albert Štěrba

Albert Štěrba

Albert Štěrba


  • Studium a zájmy

    Lékařská fakulta Masarykovy univerzity. Aktuálně postgraduální studium na 3. LF UK a pracuje jako neurochirurg.

  • Předměty

    Biologie, chemie a fyzika

  • Kde se můžeme potkat?