Pomaturitní ročník medicíny

MUDRstart - Pomaturitní ročník medicínyJedná se o rozšířenou výuku přírodovědných předmětů potřebnou k přijímačkám na medicínu.

 

Pomaturitní ročník je určený zejména pro studenty středních odborných škol, kteří měli na své škole sníženou časovou dotaci fyziky, chemie a biologie. Kurz díky svému časovému umístění může být využit jak současnými studenty, tak těmi, kteří mají tzv. „mezidobí“ mezi střední školou a vysokou školou.

Pomaturitní ročník budeme otevírat ve variantě ONLINE.

Pomaturitní ročník medicíny bude mít v akademickém roce 2024/2025 časovou dotaci 300 akademických hodin, během kterých student lépe pochopí látku z klíčových přírodovědných předmětů nutných k přijímačkám na medicínu, získá správné studijní návyky a získá také doplňující informace, které budou přesahovat až do prvního ročníku prvního ročníku na medicíně. V kurzu se potkáte s česky i slovensky mluvícími lektory, kteří jsou buď studenty medicíny nebo příbuzných oborů a předmětů nutných pro zvládnutí přijímacího řízení. Ke konci kurzu student celou látku může ještě shrnout v hromadných přijímačkách nanečisto a porovnat tak síly s ostatními studenty.

Díky častému psaní testů a zadávání samostatných prací se na studenta vytvoří soustavný a smysluplný tlak, který povede k jeho velkému zlepšení výsledků u přijímacích testů.

Ke kurzu student dostane přístup do našeho e-learningu, kde nalezne všechny materiály, které ke studiu potřebuje. Student dostane také slevu na naše workshopy a zdarma možnost absolvovat přijímačky nanečisto na vybrané fakulty, které během daného školního roku budeme pořádat. Slevu je možné uplatit po uhrazení celkové částky za celoroční přípravný kurz. 

Pro rok 2024/2025 bude výuka zahájena 13. října 2024.

Výuka probíhá pondělí, úterý a středa vždy od 17:00 do 20:00.

Cena pomaturitního ročníku je 16500,- včetně DPH.

Aktuální termíny

Proč přijít?

Přečtěte si, co o nás napsali naši spokojení studenti.

Kdo učí?


Velmi často medici z LF MU, LF UK (všechny tři fakulty v Praze), LF OSU či LF UK v Bratislavě. V Brně se setkáte ve výuce např. se studenty z tzv. P-Pool, což je všeobecné lékařství s vědeckou průpravou. Někdy u nás můžete narazit i na studenty farmacie, také lékaře nebo středoškolské učitele. Do našich vzdělávacích aktivit je v současnosti zapojeno asi 50 učitelů.

Často se v našich týmech nachází lektoři, kteří buď při všeobecném lékařství studují další školu (např. molekulární biologii nebo atomovou fyziku), nebo sbírají ocenění z mezinárodních vědeckých konferencí.
 

Jak je koncipovaná výuka?


Student na začátku kurzu získá přístup do našeho e-learningu, kde bude mít potřebné materiály pro přípravu a opakování probrané látky. Zároveň má možnost si nové znalosti prověřit v testech s možností single/multiple choice. Na začátku kurzu dostane seznam klíčových témat, která budou v průběhu kurzu probírána. Hodina je zahájena teorií a diskusí, kde učitel mimo jiné zjistí, jaká je výchozí úroveň studentů. Po té jsou počítány různé modelové příklady na dané téma, ke kterému je pak průběžně ještě doplňována teorie.

Píšeme testy?


Dle výzkumů je nejefektivnějším učením příprava na testy. Takže ano, můžete se "těšit" :) na průběžné testy. Ty jsou zároveň důležitou zpětnou vazbou pro studenta a učitele. 

Jaké používáme studijní materiály?


Během let jsme se dopracovali k vlastním skriptům, které neustále doplňujeme. Student obdrží podklady ke každé kapitole daného předmětu a pracovní listy k opakování nového učiva. V blízké budoucnosti chceme napsat vlastní učebnice. Navíc pokud chcete studovat na LF MU, máme k dispozici testy z šesti předchozích ročníků - tzn. dalších 18 testů na procvičování středoškolského učiva :).

Je náš kurz zaměřený na konkrétní lékařské fakulty?


Určitě víte, že jsou drobné rozdíly mezi přijímacími testy různých lékařských fakult, což se odrazí i ve výuce - tedy procházení modelových příkladů. Z tohoto důvodu naši studenti získávají v rámci kurzu přehled výběrových modelových otázek posbíraný z hlavních lékařských fakult. Studenti si tak mohou vyzkoušet zodpovědět otázky s možností jedné i více správných odpovědí.

Je náš kurz vhodný pro nelékařské bakalářské obory, farmacii a veterinu?


Ano, poznatky, které si odnesete z našich kurzů, můžete využít i v přijímačkách na jiné obory nebo fakulty. O rozdílech mezi přijímačkami na jednotlivé obory a fakulty Vás budeme na kurzech informovat a také v e-learningu budete mít rozšíření nebo doporučení na studium určitých kapitol.

Také pro studenty, kteří se budou hlásit na farmacii nebo veterinu, budeme pořádat speciální workshopy, které budou zaměřeny na botaniku nebo zoologii. Tato témata nejsou probírána v rámci kurzu.