Pomaturitní ročník medicíny

MUDRstart - Pomaturitní ročník medicínyJedná se o rozšířenou výuku přírodovědných předmětů potřebnou k přijímačkám na medicínu.

 

Pomaturitní ročník je určený zejména pro studenty středních odborných škol, kteří měli na své škole sníženou časovou dotaci fyziky, chemie a biologie. Kurz díky svému časovému umístění může být využit jak současnými studenty, tak těmi, kteří mají tzv. „mezidobí“ mezi střední školou a vysokou školou.

Harmonogram ke stažení ZDE

 

Pomaturitní ročník bude mít v akademickém roce 2019/2020 časovou dotaci - 400 akademických hodin, během kterých student lépe pochopí látku z klíčových přírodovědných předmětů nutných k přijímačkám na medicínu, získá správné studijní návyky a získá také doplňující informace, které budou přesahovat až do prvního ročníku prvního ročníku na medicíně.

Díky častému psaní testů a zadávání samostatných prací se na studenta vytvoří soustavný a smysluplný tlak, který povede k jeho velkému zlepšení výsledků u přijímacích testů.

Kapacita jednoho kurzu je maximálně 15 studentů.

Pomaturitní ročník spouštíme od 14. října 2019 v Brně. Kurz končí na konci dubna 2020. Pro rok 2020/2021 bude výuka zahájena 12. října 2020.

Výuka probíhá pondělí, úterý a středa vždy od 15:45 do 20:00 (5x45 minut výuky).

Cena pomaturitního ročníku je 21900,- včetně DPH

 

Aktuální termíny
Medicína, Farmacie, Veterina

Pomaturitní ročník medicíny 2020/2021 - ODPOLEDNÍ

Praha, Brno

Chceš se efektivně připravit na záludné přijímačky na medicínu? Budeš dělat přijímačky na farmacii nebo veterinu? Přihlas se do našeho pomaturitního ročníku medicíny!

  • Termín kurzu : 12.10.2020 - 04.05.2021
  • Cena : 21900 Kč (876 EURO)

Objednat Více informací

Proč přijít?

Přečtěte si, co o nás napsali naši spokojení studenti.

Kdo učí?


Velmi často medici z LF MU, LF UK (všechny tři fakulty v Praze), LF OSU či LF UK v Bratislavě. V Brně se setkáte ve výuce např. se studenty z tzv. P-Pool, což je všeobecné lékařství s vědeckou průpravou. Někdy u nás můžete narazit i na studenty farmacie, také lékaře nebo středoškolské učitele. Do našich vzdělávacích aktivit je v současnosti zapojeno asi 50 učitelů.

Často se v našich týmech nachází lektoři, kteří buď při všeobecném lékařství studují další školu (např. molekulární biologii nebo atomovou fyziku), nebo sbírají ocenění z mezinárodních vědeckých konferencí.

Zajímavostí je, jelikož učíme i v anglickém jazyce, můžete se u nás setkat i s lektory z Japonska a jiných zemí.

Jak je koncipovaná výuka?


Student na začátku kurzu získá přístup do našeho E-learningu, kde bude mít potřebné materiály pro přípravu a opakování probrané látky. Zároveň má možnost si nové znalosti prověřit v testech s možností single/multiple choice. Ke každé hodině student dostane seznam tzv. klíčových slov, které budou na hodině probírány. Hodina je zahájena teorií a diskusí, kde učitel mimo jiné zjistí, jaká je výchozí úroveň studentů. Po té jsou počítány různé modelové příklady na dané téma, ke kterému je pak průběžně ještě doplňována teorie.

Píšeme testy?


Dle výzkumů je nejefektivnějším učením příprava na testy. Takže ano, můžete se "těšit" :) na průběžné testy. Ty jsou zároveň důležitou zpětnou vazbou pro studenta a učitele. Termíny testů budete mít v podrobném syllabu, který se dozvíte na první hodině.

Jaké používáme studijní materiály?


Během let jsme se dopracovali k vlastním skriptům, které neustále doplňujeme. Student obdrží podklady ke každé kapitole daného předmětu a pracovní listy k opakování nového učiva. V blízké budoucnosti chceme napsat vlastní učebnice. Navíc pokud chcete studovat na LF MU, máme k dispozici testy z šesti předchozích ročníků - tzn. dalších 18 testů na procvičování středoškolského učiva :).

Je náš kurz zaměřený na konkrétní lékařské fakulty?


Určitě víte, že jsou určité rozdíly mezi přijímacími testy různých lékařských fakult, což se odrazí i ve výuce - tedy procházení modelových příkladů. Obvykle se řídíme tím, že ve městě, kde kurz konáme, se spíše zaměřujeme na tamnější lékařskou fakultu. A také zohledňujeme potřeby skupiny...

Je náš kurz vhodný pro nelékařské bakalářské obory, farmacii a veterinu?


Ano, poznatky, které si odnesete z našich kurzů, můžete využít i v přijímačkách na jiné obory nebo fakulty. O rozdílech mezi přijímačkami na jednotlivé obory a fakulty Vás budeme na kurzech informovat a také v E-learningu budete mít rozšíření nebo doporučení studium určitých kapitol.