Jsou Vánoce nejvíce depresivním obdobím roku?

Svátky klidu a věčného míru
Vánoce jsou svátky klidu, míru, pohody a rodiny – tedy alespoň měly by být. A protože ne vždy toto pravidlo platí, často se v souvislosti s nimi skloňuje temná strana svátků: řeč je o tzv. vánočních depresích. Tedy o údajném nárůstu sebevražd a obecně propadu psychiky řady z nás. Jde o skutečný fenomén nebo je to tak trochu (temná) bublina?

Termín „vánoční deprese“ skutečně létá veřejným prostorem. Mluví se o ní v lifestylových magazínech, varují před ní mnozí psychologové. Když se ale do mnohých popularizačních článků začteme, pak zjistíme, že často stojí tak trochu na vodě.

Obvykle zkonstatují, že čas Vánoc může přinášet zhoršení psychického stavu u nešťastných lidí, případně že se můžeme cítit ve stresu z vánočního shonu, pošmourného počasí a podobně. Následují pak obecné rady, kterak se depresivní stavy nesmí podcenit a že se člověk nemá bát vyhledat odbornou pomoc. Což lze jistě doporučit.

Problém diskuze o „vánočních depresích“ tkví však v tom, že se tu často zaměňuje špatná a těžká nálada s termínem „deprese“, který má i odborný, klinický rozměr. To nakonec neplatí jen pro Vánoce – jak říká klasik, depka není deprese. Jistě, ani smutky a citové frustrace se zlehčovat nemohou, neboť ke klinické depresi mohou otvírat bránu. A také je potřeba říci, že osvěta v otázkách depresí je na místě vždy a pokud se jako oslí můstek k ní použije téma Vánoc, pak je to jen dobře.

Co říkají studie?
Pověst Vánoc coby psychopatologických žní není česká záležitost. Naopak, úvahy o depresivním konci roku existují v celé euroatlantické civilizaci. V roce 2011 tak v magazín Innovation in Clinical Neuroscience vyšla studie, která shrnovala závěry různých jiných prací týkajících se psychopatologie a Vánoc. Kladla si otázku, zda lze ve sledovaném období najít příklady spojení Vánoc a psychiatrie.

Ve své syntéze autoři kupříkladu zjistili, že překvapivě malé množství prací se věnuje spojení klinických depresí s časem Vánoc. Dostupné práce ukazují, že lidé trpící depresemi skutečně během Vánoc při terapiích mluvili o zhoršení pocitů úzkostí a osamění. Co je ale podstatné: Žádné z dostupných odborných prací nenaznačují zvýšení sebepoškozujících tendencí ani sebevražednosti v době Vánoc. Naopak, statistiky všude naznačují vánoční pokles těchto jevů!

Ještě ale dodejme zajímavý údaj: autoři studie se z hlediska psychopatologie zaměřili i na případ zneužívání alkoholu a psychotropních látek. Zjistil při tom, že v některých zemích (zdravíme Finsko) jsou Vánoce spojené s vrcholem evidovaných úmrtí na otravu alkoholem.

Zmiňovaná studie má značné limity v tom, jak rozptýlená data má k dispozici – a to v čase i v prostoru. Co platilo v 80. letech v Dánsku, nemusí být vůbec platné pro současné USA. Jisté trendy se jí ale podchytit podařilo: vůbec nic napříč západním světem nenaznačuje nárůstu sebevražednosti v čase Vánoc.

Co na to říkají české statistiky? Hovoří úplně stejně!

Nový rok, nový start
Podle ČSÚ je prosinec měsícem s nejmenším počtem sebevražd. V období 2014-2018 činil prosincový průměr 93 případů, což je asi „jen“ 7 % ročních počtů. Maximální počet sebevražd naopak připadá na březen s tím, že velmi podobná čísla má souvisle úsek od března až do srpna. V tomto případě jde o 9 % podíl – prosinec tedy není nejnižší měsíc nějak výrazně, ale jednoznačně to popírá Vánoce a Nový rok jako sezónu sebevražd.

Na závěr by mohla zaznít jednoduchá odpověď na ústřední otázku: Vánoce nejsou podle všeho svátky sebevrahů a klinických projevů deprese. Celý stereotyp „depresivních Vánoc“ je podle všeho do značné míry dojmologie, která v kruhu podporuje sebe sama. Lidé čekají texty o vánoční zachmuřenosti nebo někdy někde slyšeli, že o Vánocích je sebevražd a smutků nejvíce.

K tomu ale dodejme jedno velké, klausovské ALE: U skupiny obyvatel citově strádajících Vánoce ze své podstaty pocity ztráty a osamění umocňovat mohou. Je úlevné, že se tito lidé neprojeví v černých statistikách, zároveň ale nechceme tvrdit, že všichni se o těchto svátcích veselí a své starosti hází za hlavu…

A je nakonec jenom dobře, pokud mediální téma depresivních Vánoc – jakkoliv může jít tak trochu o bublinu – vede k prohloubení osvěty o depresích a hledání pomoci obecně.

--- Autor článku: Tým MUDRstart.cz
Sdílet článek

Komentáře k článku

Newsletter o studiu medicíny, farmacie, veteriny

Rychlý kontakt